top of page

המערכות שאנחנו משווקים עוברות בדיקה מקיפה של כל הפרמטרים הרלוונטיים ע"י מהנדסי הקירור המובילים בישראל בכדי שהפעלת המערכת תתקיים ללא תקלות למשך זמן רב. המערכות הינן בעלות יעילות אנרגטית גבוהה החוסכות בעלויות התחזוקה והחשמל. אנו עובדים עם היצרנים המובילים בעולם ומתמחים בהטמעת מערכותיהן בסביבת הלקוח.

מערכות קירור

bottom of page